🤔 Blockchain là cái hợi gì và nó giải quyết vấn đề gì?

Blockchain, what is blockchain
Trong bài viết này, hãy để tôi giới thiệu chi tiết về Blockchain và vấn đề mà nó giải quyết. Đây là phần đầu tiên trong chuỗi series Blockchain của tôi.

Blockchain là gì?


Blockchain là một cách mới để thực hiện các giao dịch. Nó cho phép ta thực hiện các giao dịch theo những cách mới an toàn hơn, minh bạch hơn và thậm chí rẻ hơn trước đây. Mục tiêu chính của nó là xóa bỏ tập chung hóa. 


Blockchain là một loại cơ sở dữ liệu được chia sẻ chứa danh sách các giao dịch và các giao dịch này được thực hiện giữa những người dùng trở thành một phần của mạng lưới này. Giao dịch có thể đơn giản như gửi một số đô la hoặc thậm chí có thể phức tạp hơn một chút. 


Ý tưởng để tạo ra một loại tiền tệ mới mở cho bất kỳ ai có thể thiết lập sự tin cậy cho các giao dịch. Bitcoin là một trường hợp sử dụng thích hợp của một blockchain.

Những vấn đề nào mà một blockchain đề xuất để giải quyết?


Nó giải quyết vấn đề tập chung hóa. Nhưng trước khi hiểu điều đó, chúng ta hãy hiểu sự tập trung này đến từ đâu. 
Trong hệ thống tài chính hiện tại, các ngân hàng đóng vai trò là bên trung gian thứ ba hiện đang xử lý tất cả các giao dịch diễn ra giữa hai người dùng.


Các ngân hàng này có quyền truy cập vào mọi thứ mà chúng ta có thể làm với tiền của mình và thậm chí có thể chọn xem họ có muốn chia sẻ số tiền đó với chúng ta hay không. 

Vào những thời điểm khác, các ngân hàng không phải là bên thứ ba duy nhất xử lý nó. Cho dù bạn sử dụng thẻ thông minh, tiền điện tử, v.v. thì bạn cũng đã cung cấp thông tin của mình cho họ. Họ cũng cần giao tiếp với các ngân hàng và là một phần không thể thiếu trong việc xử lý tiền của bạn. Quá trình này có thể dẫn đến sự chậm trễ trong thời gian giao dịch và các khoản phí được thu bởi các công ty đang xử lý tiền của bạn. Vì vậy, đây là điều mà Blockchain có thể cải thiện. 

Blockchain duy trì một sổ cái kỹ thuật số giúp bạn có thể bỏ qua các bên thứ ba này và do đó cho phép bạn gửi tiền nhanh hơn và có thể cắt giảm các khoản phí liên quan đến việc thực hiện giao dịch. Vì vậy, đó là những vấn đề mà Blockchain đang cố gắng giải quyết.

Đây là những gì tôi muốn chia sẻ trong bài đầu tiên trong chuỗi serie Blockchain của mình. Cảm ơn vì đã đọc!